Pracovní činnosti – dechová cvičení

V hodině pracovních činností jsme se zaměřili na správnou práci s dechem. Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry, a proto jsme ho zařadily do hodiny pracovních činností.

Nesprávné dýchání se u dětí projevuje nejen při mluvení, ale má vliv i na vývoj hrudního koše, držení těla a zásobování kyslíkem všech orgánů.

Úkolem dětí , v této hodině, bylo dechem rozfoukat jednotlivé barevné kapky, které měly představovat kaluže vody po dešti.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru