Naše škola realizovala a stále realizuje několik projektů.

Moderní výuka v ZŠ Mirošov III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018908

EU peníze školám

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ

CZ.1.14/2.4.00/27.02888

ZŠ Mirošov čte a cestuje

CZ.1.07/1.1.00/56.1905

ZŠ Mirošov - rozvoj komunikačních dovedností

CZ.1.07/1.1.00/57.1008

Učíme se navzájem

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001269

Moderní výuka v ZŠ Mirošov

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620