Naše škola realizovala a stále realizuje několik projektů.

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL
REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

Od 1.9.2022 – 31.12.2024 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony OP JAK - MŠ a ZŠ Mirošov“ s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0001659, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, vzdělávání pracovníků a inovativní vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 2.810.442,- Kč.

Moderní výuka v ZŠ Mirošov III

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018908

Od 1.11.2020 – 31.10.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Moderní výuka v ZŠ Mirošov III“ s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018908, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu a vzdělávání žáků. Celková výše podpory činí 301 887,- Kč.

EU peníze školám

Rozvoj počítačové gramotnosti na českých školách

CZ.1.07/1.3.00/51.0020

Modernizace vybavení pro výuku přírodovědných a technických oborů na ZŠ

CZ.1.14/2.4.00/27.02888

ZŠ Mirošov čte a cestuje

CZ.1.07/1.1.00/56.1905

ZŠ Mirošov - rozvoj komunikačních dovedností

CZ.1.07/1.1.00/57.1008

Učíme se navzájem

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001269

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009620

Modernizace a vybavení učebny výpočetní techniky

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010460

Od 6. 9. 2018 – 11. 3. 2020 je naše instituce realizátorem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010460 „Modernizace vybavení učebny výpočetní techniky“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt řeší nevyhovující vzdělávací prostory pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu byla modernizována odborná učebna výpočetní techniky naší školy.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru