V letošním roce se na naší škole uskutečnil 26. ročník tradiční celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině, zaměřený na prevenci nádorů děložního čípku a varlat. Zakoupením kytičky s fialovou stužkou tak každý žák naší třídy přispěl k prevenci nádorových onemocnění a zlepšování kvality života onkologických pacientů. 
Více informací
Dne 28. března, na Den učitelů, se žáci devátých ročníků stali pedagogy. Tento den stanuli před svými mladšími spolužáky a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem/ učitelkou. Úkol to byl nelehký, protože je celou dobu bedlivě pozorovali jejich kantoři. Deváťáci se ničeho nezalekli a 
Více informací
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara, a proto jsme si dne 12. dubna připravili projekt se stejným názvem. Tento den jsme si také náramně užili, protože jsme soutěžili a vypracovávali pracovní listy, které byly věnovány jarní tématice. Třetí vyučovací hodinu patřilo tvorbě nejrůznějších dekorací např. masky, velikonoční 
Více informací
Dne 28. března, na Den učitelů, se žáci devátých ročníků stali pedagogy. Tento den se ocitli před svými mladšími spolužáky a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem/ učitelkou. Úkol to byl nelehký, protože je celou dobu bedlivě pozorovali jejich kantoři. Deváťáci se ničeho nezalekli 
Více informací
A je to tady - naše první vysvědčení.
Více informací
Školní aktuality