INFORMACE PRO STRÁVNÍKY ZŠ

Od pondělí 30. listopadu 2020 do odvolání ruší školní jídelna z provozních a organizačních důvodů přípravu a výdej svačinek pro děti ZŠ. 

Školní jídelna

Naše školní jídelna slouží pro žáky Základní školy, žáky Mateřské školy a také pro seniory.

Informace pro strávníky:

Po otevření škol v květnu 2020 mohou školní jídelny vařit dotovanou stravu pouze těm dětem, žákům a studentům, kteří se účastní vyučování ve škole. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází, tedy např. žáci 2. stupně a středních škol, nebo žáci 1. stupně, jejichž rodiče je vyučují doma. Pro ty připadá v úvahu pouze stravování formou doplňkové činnosti s výdejem přes okénko.

Tento režim potvrzuje i Česká školní inspekce. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys portálu Jídelny.cz napsal: „Tím, že jsou žáci doma, nemají nárok na hmotné zabezpečení, jelikož podle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. V tomto případě se tedy obědy pro ně považují za doplňkovou činnost.“

Podle uvedených informací není možné, aby do školní jídelny docházel na oběd žák 2. stupně, který nemá školní vyučování, nebo aby si rodiče vyzvedávali oběd do jídlonosiče pro své dvě děti, z nichž jedno je ve vyučování a druhé je doma.

Kontakty

Nesnídalová Blanka – ved. Školní jídelny

Telefon: 777 237 474

E-mail: schroterova@seznam.cz

Telefon kuchyně MŠ: 775 237 406 (paní Kraidlová Radka)

Svačinky

Školní jídelna zajišťuje pro žáky i zaměstnance ZŠ denně od 9.30 do 09.50 hodin svačiny.

Cena svačiny činí 20,- Kč.

Objednat je lze v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na tel.: 371 121 904, 777 237 474.

Nabízíme různé druhy pomazánek, pečiva, nápojů, cereálií s mlékem, ovoce, zeleniny, palačinky, mléčné výrobky, domácí pečené moučníky, aj.

Dokumenty ke stažení