Mateřská škola

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Milí rodiče našich nově přijatých dětí, 

srdečně vás zveme na informační schůzku, která se bude konat 24. června 2024 v 16:30 hod ve třídě Včeličky. Na schůzce vám poskytne Bc. Kateřina Audesová všechny důležité informace týkající se nástupu vašeho dítěte do mateřské školy. 

Zároveň vás zveme podrobnější informační schůzka s třídními učitelkami, která proběhne na 28. srpna od 16:00hod (Sluníčka a Včeličky).  

Mateřská škola je součástí Základní školy a Mateřské školy Mirošov, se kterou tvoří jeden právní subjekt.

O naší mateřské škole

K hlavním cílům výchovně-vzdělávacího procesu v mateřské škole patří rozvoj samostatnosti, zodpovědnosti a sebeobsluhy. Velký důraz je kladen i na rozvoj pohybových dovedností. Denní řád v mateřské škole je flexibilní a umožňuje reagovat na aktuální situaci, na potřeby pobytu venku a odpočinku s ohledem na tříhodinové intervaly mezi jídly. Školní jídelna je součástí mateřské školy. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku a mají dostatek volného pohybu. Délka pobytu venku je ovlivněna potřebami denního programu a podnebnými podmínkami. Pro dítě předškolního věku je daleko důležitější, jak se v mateřské škole cítí, než to, co umí a zná, neboť poznatky je možné doplnit i později, avšak pozitivní životní zkušenost, kterou dítě v útlém věku získá, je nenahraditelná. U nově přijatých dětí je možné domluvit adaptační pobyt a umožnit tak bezproblémový přechod z rodinného do školního prostředí.

Spolupracujeme s rodiči, pedagogy Základní školy Mirošov, Knihovnou Mirošov, SDH Mirošov, Domovem Harmonie a dalšími sdruženími a spolky města. Podílíme se aktivně na akcích města Mirošov.

Konzultační hodiny zástupkyně ředitele pro MŠ Bc. Kateřiny Audesové:

Konzultační hodiny je možno sjednat po předchozí domluvě na telefonním čísle 775 237 408.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru