Prevence

babicky
Mgr. Josef Babický
VÝCHOVNÝ PORADCE

Tel.: +420 776 026 902
E-mail: j.babicky@seznam.cz

Konzultační hodiny pro rodiče

čtvrtek: 10.45 – 11.30 hod
vždy po předchozí domluvě

Konzultační hodiny pro žáky

pátek: 9.30 – 10.00 hod
vždy po předchozí domluvě

Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s metodikem prevence a speciálním pedagogem.

Výchovný poradce zajišťuje především:

 • Prevenci školní neúspěšnosti;
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se sociálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním;
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků
 • šetření žáků v PPP;
 • pomoc při kázeňských problémech žáků;
 • pomoc při problémech v kolektivu dětí;
 • pomoc žákům při potížích s učením;
 • testování profesní orientace žáků;
 • informace o možnostech studia na středních školách;
 • rady týkající se výběru povolání;
 • poskytnutí přihlášek na střední školu včetně pokynů k jejich vyplnění;
 • kontrolu vyplněných přihlášek ke studiu;
 • informace o přijímacím řízení na střední školy;
 • metodickou podporu učitelů při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

Problémy, se kterými se na mne můžete obrátit

 • Potřebujete-li konzultovat výběr střední školy, případně vyplnění přihlášky na střední školu;
 • má-li žák závažný problém se školním prospěchem;
 • cítíte, že má žák nějaký psychický problém a nevíte si s ním rady;
 • máte-li problém s chováním
 • máte-li zájem věnovat se nějakému předmětu hlouběji;
 • máte-li problém v komunikaci s vrstevníky nebo s vyučujícími

Dokumenty ke stažení

Výchovný poradce - koncepce
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru