Ferda a jeho mouchy

  • V naší třídě jsme začali projekt, který je zaměřen na rozvoj na rozvoj emoční inteligence, poznávání citů a pocitů dětí, které prožívají, jejich porozumění, i pojmenování, na hledání řešení v daných situacích. Cílem našeho projektu bylo, aby se naučily porozumět svým pocitů ale i druhých.
  • Projekt je také zaměřen na rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.
  • Dále na rozvíjení poznatků, na rozvoj představivosti a fantazie dětí, na rozvoj a kultivaci mravního vnímání.
  • V neposlední řadě podporujeme u dětí pocit sounáležitosti, bezpečí, soucítění s druhým, ale i šetrné zacházení s předměty.
  • Děti toto poznávají prostřednictvím světa „emušáků“ – především Ferdy a much – žárlivost, zvědavost, smutek, strach, radost, hněv, důvěra, osamocení, a dalších plyšáků z knihy.
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru