Základní škola

Map_Ro

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany III., CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022981, který je financován z OP VVV.

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz)

Na odkaze také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 11. 09. 2023.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Základní škola a mateřská škola Mirošov je organizace, která poskytuje předškolní a základní vzdělávání pro téměř 350 dětí a žáků. Vedle výuky umožňuje žákům bohatou zájmovou činnost.
V moderní budově základní školy se vzdělává 270 žáků ve 15 třídách. Školní družina má tři oddělení a mateřskou školu navštěvuje více než 70 dětí.

Kvalitní výuka

Zárukou kvalitní výuky jsou naši pedagogové, kteří jsou z velké většiny aprobovaní pro výuku svých předmětů. Pozornost věnujeme také žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jen na základní škole působí osm asistentů pedagoga. Přistupujeme k žákům citlivě s přihlédnutím k jejich potřebám.
Snažíme se velmi intenzivně komunikovat se zákonnými zástupci žáků. Využíváme k tomu internetovou žákovskou knížku systému Bakaláři a nové internetové stránky školy.

Vybavení školy

Vybavení školy splňuje ta nejpřísnější kritéria pro efektivní vzdělávání. Disponujeme moderní výpočetní technikou nejen v učebně výpočetní techniky, ale i v běžných třídách.
Během posledních deseti let došlo k rozsáhlým investicím do budovy školy a jejího vybavení. Investice ve výši téměř 90 milionů korun se projevila na vzhledu budovy a jejím okolí i na interiéru a jejím vybavení.

Učebny

Žáci se mohou vzdělávat v klasických učebnách, v učebně výpočetní techniky, multimediální učebně, učebně matematiky, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodovědné učebně, učebně pracovního vyučování a učebnách na výuku cizích jazyků a dále ve dřevodílně, kovodílně a elektrodílně. Budova základní školy je zasazena do úhledné zahrady, kde mohou děti trávit volný čas mimo výuku.
V současné době jsme plně připraveni na distanční formu výuky, což jsme prokázali v době uzavření škol, kdy jsme byli schopni rychle zahájit výuku na dálku.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner