Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

v pondělí 23. 5. 2022 proběhne před budovou ZŠ Mirošov focení budoucích prvňáčků pro zřízení ISIC karty, která je ještě do května za zvýhodněnou cenu.

Focení, které je zdarma, zajišťuje Mgr. Josef Babický od 16.30 hod.

Náhradní termín focení je v úterý 24. 5. 2022 od 16.30 hod.

Základní škola

Základní škola a mateřská škola Mirošov je organizace, která poskytuje předškolní a základní vzdělávání pro téměř 350 dětí a žáků. Vedle výuky umožňuje žákům bohatou zájmovou činnost.
V moderní budově základní školy se vzdělává 270 žáků ve 15 třídách. Školní družina má tři oddělení a mateřskou školu navštěvuje více než 70 dětí.

Kvalitní výuka

Zárukou kvalitní výuky jsou naši pedagogové, kteří jsou z velké většiny aprobovaní pro výuku svých předmětů. Pozornost věnujeme také žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jen na základní škole působí osm asistentů pedagoga. Přistupujeme k žákům citlivě s přihlédnutím k jejich potřebám.
Snažíme se velmi intenzivně komunikovat se zákonnými zástupci žáků. Využíváme k tomu internetovou žákovskou knížku systému Bakaláři a nové internetové stránky školy.

Vybavení školy

Vybavení školy splňuje ta nejpřísnější kritéria pro efektivní vzdělávání. Disponujeme moderní výpočetní technikou nejen v učebně výpočetní techniky, ale i v běžných třídách.
Během posledních deseti let došlo k rozsáhlým investicím do budovy školy a jejího vybavení. Investice ve výši téměř 90 milionů korun se projevila na vzhledu budovy a jejím okolí i na interiéru a jejím vybavení.

Učebny

Žáci se mohou vzdělávat v klasických učebnách, v učebně výpočetní techniky, multimediální učebně, učebně matematiky, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodovědné učebně, učebně pracovního vyučování a učebnách na výuku cizích jazyků a dále ve dřevodílně, kovodílně a elektrodílně. Budova základní školy je zasazena do úhledné zahrady, kde mohou děti trávit volný čas mimo výuku.
V současné době jsme plně připraveni na distanční formu výuky, což jsme prokázali v době uzavření škol, kdy jsme byli schopni rychle zahájit výuku na dálku.