Základní škola

Zápis do 1. třídy ZŠ 2023/2024

Zápis dětí proběhne dne 17. 4. 2023 od 13.00 hod. – 17.00 hod. v těchto třídách:

1.Bp. Cinertová, p. Hahnová a p. Szobonyová

3.B – p. Dlabalová a p. Kajerová

4.B – p. Kocová, p. Krausová a p. Hodinová

  • K zápisu se dostaví děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2023 a děti s odkladem školní docházky.
  • S sebou k zápisu přinést rodný list dítěte!

Náhradní termín zápisu  (pouze v mimořádných případech) proběhne ve středu 26. 4. 2023 od 13.00 hod. – 14. 00 hod.

Registrovat se na zápis bude možno ve dnech 15. 3.  – 31. 3. 2023 pomocí webové aplikace Zápisy online (odkaz na aplikaci  naleznete na úvodní stránce ZŠ Mirošov – v dolní části vedle Bakalářů), kde je možnost volby hodiny a třídy. V aplikaci je třeba vyplnit správně všechny údaje, následně přijde potvrzující e-mail s podrobnými informacemi.

Základní škola a mateřská škola Mirošov je organizace, která poskytuje předškolní a základní vzdělávání pro téměř 350 dětí a žáků. Vedle výuky umožňuje žákům bohatou zájmovou činnost.
V moderní budově základní školy se vzdělává 270 žáků ve 15 třídách. Školní družina má tři oddělení a mateřskou školu navštěvuje více než 70 dětí.

Kvalitní výuka

Zárukou kvalitní výuky jsou naši pedagogové, kteří jsou z velké většiny aprobovaní pro výuku svých předmětů. Pozornost věnujeme také žákům a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jen na základní škole působí osm asistentů pedagoga. Přistupujeme k žákům citlivě s přihlédnutím k jejich potřebám.
Snažíme se velmi intenzivně komunikovat se zákonnými zástupci žáků. Využíváme k tomu internetovou žákovskou knížku systému Bakaláři a nové internetové stránky školy.

Vybavení školy

Vybavení školy splňuje ta nejpřísnější kritéria pro efektivní vzdělávání. Disponujeme moderní výpočetní technikou nejen v učebně výpočetní techniky, ale i v běžných třídách.
Během posledních deseti let došlo k rozsáhlým investicím do budovy školy a jejího vybavení. Investice ve výši téměř 90 milionů korun se projevila na vzhledu budovy a jejím okolí i na interiéru a jejím vybavení.

Učebny

Žáci se mohou vzdělávat v klasických učebnách, v učebně výpočetní techniky, multimediální učebně, učebně matematiky, zeměpisu, fyziky a chemie, přírodovědné učebně, učebně pracovního vyučování a učebnách na výuku cizích jazyků a dále ve dřevodílně, kovodílně a elektrodílně. Budova základní školy je zasazena do úhledné zahrady, kde mohou děti trávit volný čas mimo výuku.
V současné době jsme plně připraveni na distanční formu výuky, což jsme prokázali v době uzavření škol, kdy jsme byli schopni rychle zahájit výuku na dálku.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner