Školní družina

matejkova
Simona Matějková
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA V ŠD

E-mail: simona.matejkova@zsmirosov.cz

Tel.: +420 775 237 493

hybnerova
Pavlína Hybnerová, DiS.
VYCHOVATELKA V ŠD

Tel.: +420 775 233 207

IMG_3586
Jana Berková
VYCHOVATELKA V ŠD

E-mail: jana.berkova@zsmirosov.cz

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Pedagogická práce zde má svá specifika – žákům zabezpečuje nejen odpočinek, ale i zajímavé využití volného času. Rozvíjí žáky v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit mimo výuku je vybavuje žádoucími vědomostmi, dovednostmi i postoji. Všichni se zde učí vycházet se svými spolužáky, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina taktéž v prevenci sociálně patologických jevů.

V rámci výchovy a vzdělávání navštěvují děti muzea, hrady, zámky, výstavy, divadelní představení apod. Nezapomíná se ani na významné státní a české svátky (tradice, zvyky, obyčeje).
Při zájmovém vzdělávání si žáci osvojují pracovní a výtvarné dovednosti. Nezanedbatelná je také pohybová stránka (míčové a společné hry) i vycházky do přírody po okolí školy.

Fotogalerie

rok 2012/2013

08

rok 2013/2014

08

rok 2014/2015

08

rok 2015/2016

08

rok 2016/2017

08

rok 2017/2018

08

rok 2018/2019

08

rok 2019/2020

08

rok 2020/2021

08
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru