Dne 30. června jsme si rozdali závěrečné vysvědčení z 2. třídy a ukončili naši celoroční hru. V příštím roce se můžeme těšit na nová dobrodružství, která budou plná tajemna.
Více informací
Dne 26. června vystoupila naše třída, spolu s 2.B, na školní akademii. Na vystoupení jsme dlouhou dobu trénovali a za pomoci paní Doubkové jsme vymýšleli různé choreografie. Tématem akademie bylo cestování, proto jsme své dobrodružství odstartovali jízdou autobusem, který nás zavezl na nejznámější místa Španělska. 
Více informací
Seznam pomůcek do 3. třídy
Více informací
V letošním roce jsme se zúčastnili celoročního programu v muzeu Dr. Bohuslava Horáka. Celým rokem nás provázeli víla Muzejnička s skřítek Muzejníček, kteří si pro nás připravili zajímavé dobrodružství. Při našem putování jsme se dostali na staré hrady, do pravěku a středověku. Poznali jsme mnoho 
Více informací
Dne 1. června se žáci 1. stupně naší ZŠ zúčastnili dětského dne, který se nesl v duchu olympijských her. Dívky a chlapci z 9. a 7. tříd se převlékli do dobových kostýmů a vyrazili na stanoviště, kde kontrolovali výkony mladších žáků. Děti si vyzkoušely tyto 
Více informací
Naše třída se i v letošním roce připojila ke sbírce na podporu boje proti rakovině. Akce se zaměřuje zejména na prevenci a vývoj nových metod v léčbě onkologických onemocnění.
Více informací
V úterý 9. května jsme navštívili ZUŠ v Rokycanech, která si připravila nádherné muzikálové představení s názvem Kráska a zvíře. Známé písně doprovázené živým orchestrem nás učarovaly a těšíme se na další představení. Jedna z nejkrásnějších francouzských pohádek pojednává o síle obětavosti a lásky. Tento příběh nás zavedl 
Více informací
Čtení nemusí být nuda. To jsme si společně vyzkoušeli při projektu ,,ČARODĚJNICE”. Žáci rozdělení do skupin měli za úkol přečíst text a vypracovat jednotlivé pracovní listy. Děti křížovky, přesmyčky a hádanky velice bavily a těší se na další.
Více informací
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru