Vyplouváme. Třída 5.A a 2. B se chystají na tajuplnou plavbu plnou dobrodružství. Snad bude jejich cesta po celý týden bezpečná a nedojde k žádnému ztroskotání. Zatím nám vítr plachty pohání a dobré náladě přispívá i sluníčko.
Více informací
Plavčíci a plavčice, přidržte si čepice! Čeká na nás dlouhá plavba lodí PRVŇÁČEK.
Více informací
Mateřská škola v tomto školním roce připravila pro děti vzdělávací program s názvem Barevný rok. Skládá se ze čtyř bloků připomínající roční období a zároveň děti provází říší barev, které si každý měsíc společně prožijí. Září bylo ve znamení hnědé barvy. Děti i pedagogové se oblékli do 
Více informací
Dnes jsme si v rámci pracovní výchovy vyrobili krásné dekorace, které zdobí nejen naši třídu, ale i chodby školy.
Více informací
Ve středu 29. června 2022 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří v září nastoupí do první třídy. Děti rodičům zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a následně byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Poté dostaly první aktovku, knihu a upomínkový list na mateřskou školu. Vyřazení se zúčastnil 
Více informací