Mateřská škola v tomto školním roce připravila pro děti vzdělávací program s názvem Barevný rok. Skládá se ze čtyř bloků připomínající roční období a zároveň děti provází říší barev, které si každý měsíc společně prožijí. Září bylo ve znamení hnědé barvy. Děti i pedagogové se oblékli do 
Více informací
Ve středu 29. června 2022 jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky, kteří v září nastoupí do první třídy. Děti rodičům zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a následně byly slavnostně pasovány na prvňáčky. Poté dostaly první aktovku, knihu a upomínkový list na mateřskou školu. Vyřazení se zúčastnil 
Více informací
Školní rok se zase přehoupl a nastalo období výletů. Třída Lvíčat a Rybiček vyrazila autobusem do Ledců do Farmaparku U Toma. Prostředí bylo příjemné, průvodce a program pro děti byl zábavný. Na zvířata se děti mohly nejen podívat, ale některá i pohladit nebo nakrmit. Další 
Více informací
Na Den dětí jela třída Včeliček na zámek Kozel. S dětmi jsme jeli vlakem a autobusem do Šťáhlavic. Odtud jsme šli při řece Úslavě procházkou lesem až do zámecké zahrady. Pochutnali jsme si na řízku s chlebem a děti se moc těšily na zmrzlinu. Po 
Více informací
Co je doprava, nebo integrovaný záchranný systém? Jak vzniká med a odkud se bere? Jak si hrajíděti na celém světě? Tyto a mnoho dalších otázek čekalo na zodpovězení u dětí ve třídě Sluníčka. Aprotože je nejlepším rádcem zkušenost, poznání a prožitek, připravily pedagogové pro děti 
Více informací
Kouzla, čáry a kostýmy mají děti velice oblíbené, proto i letos na konci dubna přiletěli čarodějnice a čarodějové do naší školky. Byla vidět spousta krásných masek a převleků dětí i paní učitelek. V pátek jsme náš kouzelný týden zakončili čarodějnickou zkouškou. Na školní zahradě si 
Více informací
Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti. Dnes chápeme Den Země jako možnost připomenout si jakým způsobem lidské chování ovlivňuje životní prostředí. S dětmi jsme si zopakovali a 
Více informací
Oslavy svátku jara, tedy Velikonoce, se slavily i u nás v mateřské škole. Spolu s dětmi, jsme si prošli velikonočními tradicemi a zvyky. Děti se naučily velikonoční básničku a vyzkoušely si řechtání. Postupně celý týden se seznamovaly s názvy velikonočních dní a vyráběly různé dekorativní 
Více informací
Dva týdny plné polytechnických činností čekalo na děti ve třídě Sluníčka. Díky paním učitelkám mohly děti nahlédnout do světa farmáře, truhláře, perníkáře, keramika, ale i pastýře, střihače vlny, pradlen, přadlen a tkalců. Děti se seznamovaly s řemeslem nejen skrze obrázky, příběhy a hry, ale především 
Více informací
Ve třídě Lvíčat probíhalo od října do února pravidelné cvičení. Vždy v pondělí nás navštívil pan Mgr. Tomáš Hůrka a zábavnou formou s dětmi cvičil. Každá hodina byla zaměřena na určitou část těla. Děti se vždy na pana trenéra těšily a cvičení si užívaly. I po 
Více informací