Výlet do Farmaparku u Toma

Děti ze třídy Sluníčka a Včeličky se společně vydaly autobusem do Farmaparku nedaleko Plzně. Po příjezdu na farmu děti přivítaly dvě milé průvodkyně, které se o všechny po celou dobu staraly. Po vydatné svačince se děti vydaly  poznávat místní zvířátka. Divoká prasata, daňky, skot, koně i poníky, lamy a jiné. S některými zvířátky byly děti v blízkém kontaktu. Navštívily jejich výběh, nakrmily je a pomazlily se s nimi. Velkou radostí bylo pro všechny blízké setkání s králíky, ovcemi, kozami i s jejich mláďaty. Všechna zvířátka ve Farmaparku byla trpělivá a ke všem hodná. Děti za své hezké chování dostaly nejen pochvalu, ale i pamětní fotografii a omalovánky hospodářských zvířat, které si odnesly s sebou domů. Výlet se třídám vydařil a všichni si odvážely hezký pocit z prosluněného dne se zvířátky.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru