Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti. Dnes chápeme Den Země jako možnost připomenout si jakým způsobem lidské chování ovlivňuje životní prostředí. S dětmi jsme si zopakovali a 
Více informací
Oslavy svátku jara, tedy Velikonoce, se slavily i u nás v mateřské škole. Spolu s dětmi, jsme si prošli velikonočními tradicemi a zvyky. Děti se naučily velikonoční básničku a vyzkoušely si řechtání. Postupně celý týden se seznamovaly s názvy velikonočních dní a vyráběly různé dekorativní 
Více informací
Dva týdny plné polytechnických činností čekalo na děti ve třídě Sluníčka. Díky paním učitelkám mohly děti nahlédnout do světa farmáře, truhláře, perníkáře, keramika, ale i pastýře, střihače vlny, pradlen, přadlen a tkalců. Děti se seznamovaly s řemeslem nejen skrze obrázky, příběhy a hry, ale především 
Více informací
Ve třídě Lvíčat probíhalo od října do února pravidelné cvičení. Vždy v pondělí nás navštívil pan Mgr. Tomáš Hůrka a zábavnou formou s dětmi cvičil. Každá hodina byla zaměřena na určitou část těla. Děti se vždy na pana trenéra těšily a cvičení si užívaly. I po 
Více informací
Masopust, masopust, než nastane dlouhý půst, neslo se celou mateřskou školou. Průvod masek procházel školkou a rozzářené děti doprovázely obchůzku zpěvem. Ale nejen to. Děti se seznámily s tradiční oslavou masopustu, naučily se poznávat hudební nástroje lidové muziky, vyrobily si masky, chrastítka i kobližky, zahrály 
Více informací
K adventnímu času i Vánocům se váže mnoho lidových tradic a zvyků, které jsme si připomněli i v naší mateřské škole. Děti zaujal příběh o Ježíškovi, který se narodil v Betlémě. S nadšením se naučily a zpívaly vánoční koledy. S velkým očekáváním rozkrajovaly jablka nebo vykrajovaly vánoční cukroví. Dědečkům a 
Více informací
Jeden z podzimních týdnů patřil, u nejmladších dětí v MŠ, k seznámení s tradicí dušičkového světélkování a oslavě tohoto svátku v jiných částech světa. Děti si vyrobily lucerničky, ve kterých zažehly plamínek pro všechny dušičky, které se chtějí dostat do nebe. Seznámily se s koloběhem 
Více informací
Naše mateřská škola se od prvního září rozrostla o jednu novou třídu. Celkem ji tedy navštěvuje osmdesát dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd: Sluníčka, Včeličky, Rybičky a Lvíčata. Paní učitelky a asistentky se zaměří především na bezproblémovou adaptaci, sebeobsluhu, samostatnost a kreativitu dětí. U 
Více informací
Naše mateřská škola se od prvního září rozrostla o jednu novou třídu. Celkem ji tedy navštěvuje osmdesát dětí, které jsou rozděleny do čtyř tříd: Sluníčka, Včeličky, Rybičky a Lvíčata. Paní učitelky a asistentky se zaměří především na bezproblémovou adaptaci, sebeobsluhu, samostatnost a kreativitu dětí. U 
Více informací
Školní aktuality
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner