Využití nových technologií ve výuce

Každým rokem zkoušíme přidávat do výuky různé hry, soutěže, projekty. Cílem je zpestření výuky, podnícení k lepšímu výkonu a zájmu o učivo. Početní král, běhací diktát, potápěč a jiné staré osvědčené hry se často rychle okoukají. Vymýšlení nových dá někdy opravdu velice zabrat, proto jsem byla velice ráda, když pan ředitel přišel s myšlenkou využití mobilních telefonů při výuce.

V hlavě se ihned začaly rodit nápady na využití v matematice, češtině, prvouce, ale i ve výtvarné výchově. Prvním naším projektem bylo zapojení telefonu do výuky matematiky a českého jazyka. Děti, rozděleny do dvojic, procvičovaly sčítání do sta, tvrdé a měkké souhlásky. Zároveň mezi sebou soutěžily. 

Výhodou této skupinové práce je zapojení i méně úspěšných žáků, kteří se často bojí neúspěchu. Barevné aplikace žáky zavedou do nového digitálního světa, kde chytají slova s tvrdými souhláskami. Zapomenou na strach a s nadšením bojují o postup do dalšího kola. Často si ani neuvědomí, že se při hře zároveň i učí. 

Kladnou stránkou je, že děti ihned vidí správný výsledek a učiteli to zároveň ušetří čas. Ten mohou věnovat dětem, které se vrátily po dlouhodobé absenci nebo žákům s odlišnými sociokulturními podmínkami.

A co samotné výuce předcházelo? Než mohli žáci naší třídy začít na telefonu pracovat, musely se zprovoznit a nainstalovat  aplikace. Následovalo seznámení s postupem bezpečné práce na mobilních zařízení. Jelikož žijí děti v moderním světě plném vědy a techniky, nebylo to žádné složité vysvětlování. Děti si telefony ihned oblíbily a rády je využívají při výuce, kde procvičují stávající učivo, vytvářejí různé projekty a interview z našeho okolí.

Tyto technologie si vyzkoušela třída 2. B, která si hry také zamilovala. 

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru