Výlety za poznáním u Sluníček

Co je doprava, nebo integrovaný záchranný systém? Jak vzniká med a odkud se bere? Jak si hrají
děti na celém světě? Tyto a mnoho dalších otázek čekalo na zodpovězení u dětí ve třídě Sluníčka. A
protože je nejlepším rádcem zkušenost, poznání a prožitek, připravily pedagogové pro děti návštěvy
a výlety, na kterých si našly odpovědi na své všetečné otázky.
Záchranáře dětem představila paní D. Mudrová, která dětem ukázala vybavení sanitky a poutavým
vyprávěním jim přiblížila práci záchranářů, kteří nám pomáhají. Děti si vyzkoušely měření tepové
frekvence, ošetření zlomené paže a zafixování dlahou, prohlédly si zásahový kufr a vyzkoušely si
ochranné přilby.
Za hasiči se děti vydaly vlakem do Příkosic, kde je přivítala paní starostka T. Suchá a pan M. Sýkora,
kteří jim ukázali novu hasičskou zbrojnici, techniku a vybavení. Děti dostaly pohoštění a za milou
návštěvu upomínkové předměty obce Příkosice. Pro většinu dětí byla doprava vlakem velkou
premiérou, kterou všichni bravurně zvládly.
Za včelařem děti vyrazily na pěší výlet nedaleko školky. Čekala na ně ukázka úlu a včelařských
pomůcek. Vše mohly děti poznávat všemi smysly. Pozorování včel při práci, zaujalo všechna
sluníčka, a některá se chtěla i k včelstvu přidat. Za dobrou spolupráci se včelařem, dostaly děti med,
který všichni ochutnaly.
Při cestě kolem světa děti poznávaly různé národy a vyzkoušely si hry černoušků, indiánů, ale i
Asiatů. Třída se vydala na indiánský výlet vlakem na Janov, kde navštívily místní farmu u vodárny,
vystopovaly zvířátka, prozkoumaly terén a nalezly tajný poklad, který byl plný malovaných
kamínků. Děti, díky výletům, nalezly odpovědi na své otázky a odnesly si spousty nových zážitků a
zkušeností.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru