Organizační struktura ZŠ a MŠ Mirošov

Provozní úseky

Organizačně je škola rozdělena na provozní úseky, jejichž jednotliví pracovníci jsou přímo podřízeni vedoucím úseků. Níže je uveden jejich přehled včetně jmen vedoucích.

Pedagogický úsek základní školy

ředitel školy –  Mgr. Rostislav Judl

zást. ředitele –  Mgr. Monika Honzíková

Pedagogický úsek mateřské školy

ředitel školy –  Mgr. Rostislav Judl

zást. ředitele –  Mgr. Monika Honzíková

zást. ředitele pro MŠ –  Bc. Kateřina Audesová

Stravovací úsek ZŠ i MŠ

vedoucí školních jídelen – p. Blanka Nesnídalová

Provozní úsek ZŠ i MŠ

školník –  p. Titl

Přesný název školy jakožto příspěvkové organizace je Základní škola a Mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace a její adresa Školní ulice 74, 338 43 Mirošov. Statutárním zástupcem příspěvkové organizace je ředitel školy Mgr. Rostislav Judl, v nepřítomnosti jej zastupuje zástupkyně ředitele školy Mgr. Monika Honzíková.

Fakturační údaje

Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace

Školní 74

338 43 Mirošov

IČO: 70995656

Přehled důležitých telefonních čísel

 775 237 474 – ředitel Mgr. Rostislav Judl

775 237 477 –  zástupkyně ředitele  Mgr. Monika Honzíková

776 767 479 – sekretariát, účtárna p. Chadrabová

 

 775 237 493 –  školní družina p. Matějková

 

 775 237 408 – mateřská škola, zást. ředitele pro MŠ Bc. Kateřina Audesová 

 

 775 237 478 – školník pan P. Titl

777 237 474 – školní jídelna B. Nesnídalová

Veškeré administrativní záležitosti, včetně potvrzení pro rodiče i žáky vyřizuje sekretářka školy p. D. Chadrabová v době od 7,00 do 13,00. Kancelář je v druhém poschodí hlavní budovy základní školy - vpravo. V případě její nepřítomnosti v kanceláři je možno se obrátit na ředitele nebo zástupkyni ředitele školy. Některá potvrzení související přímo s provozem mateřské školy vydává také zástupkyně ředitele pro MŠ Bc. Kateřina Audesová
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru