Aktuality ze základní školy

Volné pracovní místo

Základní škola a mateřská škola Mirošov, příspěvková organizace nabízí volné pracovní místo na pozici učitele všeobecně vzdělávacích předmětů. Úvazek 0,5 – 1,0 dle aprobovanosti. Jedná se o předměty: Tv, Aj, Nj, Vv, Pč . Nástup možný ihned. Doba trvání na dobu určitou do 30.6. 2024. Možnost případného prodloužení až na 3 roky.  Bližší informace na tel. 775237474

Map_Ro

Vážení rodiče a přátelé školy,

 

informujeme Vás o aktualizaci klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV.

Město Rokycany je realizátorem a nositelem projektu s názvem: „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Rokycany IV.“, reg. č. projektu:
CZ.02.02.XX/00/23_017/0008337 (dále jen MAP IV.)

Tyto dokumenty aktualizují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na tomto odkaze: MAP Rokycany | Místní Akční Plán v ORP Rokycany (mapplzensko.cz)

Naše škola je jednou ze 32 škol aktivně zapojených do projektu MAP IV.

 

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

MAPA ŠKOLY

Vážení rodiče!

V minulém týdnu jsme obdrželi výsledky evaluačního šetření zvaného Mapa školy. Předkládáme vám analytickou zprávu, která zpracovává souhrnné výsledky v přehledném souboru grafů a tabulek. Výstupy z této analytické zprávy budou využity v hodnocení práce školy za tento školní rok, které bude zveřejněno ve výroční zprávě o činnosti školy. Na závěr vám chci poděkovat za vaše hodnocení, názory, podněty a připomínky. Věřte, že si vážíme vašich názorů a vašeho pohledu na školu. Řadu námětů se budeme snažit zapracovat do plánu práce na další období tak, abychom pro vaše děti vytvořili ještě lepší podmínky pro jejich vzdělávání.

Mgr. Rostislav Judl

JARNÍ ŘEZ OVOCNÝCH STROMŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ....

V březnu letošního roku 2023 jsme se zapojili společně s MŠ do programu SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA, která zlepšuje kulturu stravování ve škole. Nabízí dětem jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních surovin. Umožňuje tak žákům porozumět vztahům mezi jídlem, které jí a světem, ve kterém žijí. Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o téma „jídlo“. Kompletně řeší školní stravování a přináší kvalitativní skok k lepšímu. Zlepšuje stravování dětí, což se promítá i do jejich zdraví. Pomáhá dětem a žákům rozvíjet praktické dovednosti jako je vaření, pěstování a výběr vhodných potravin z hlediska zdraví. Zvyšuje také prestiž pracovníků školní kuchyně.

Od měsíce dubna budete moci sledovat, jak se nám postupně daří plnit kritéria projektu a přibližovat se tak k bronzovému certifikátu.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609, OP VVV

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby ZŠ Mirošov II.“

Ke stažení:

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609, OP VVV

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Rokycany v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Rokycany v rámci projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0010609, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách. Dokumenty jsou uveřejněny vedle textu – odkaz “MAP ROKYCANY”.

V odkazu také naleznete možnost tyto dokumenty připomínkovat, a to v termínu do 12. 08. 2022.

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby ZŠ Mirošov“ - ZRUŠENÍ

Ke stažení:

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru