Microsoft 365 - návod na přihlášení

Microsoft 365

ZŠ a MŠ Mirošov má se společností Microsoft podepsanou smlouvu. V rámci této licence má naše škola a její žáci právo na využívání programových produktů společnosti Microsoft.

Jejich součástí jsou i cloudové služby, které jsou přístupné na jednotné adrese https://www.office.com a to jak ze školy, tak i z domova.

  • Přihlášení (e-mailová adresa žáka školy ve tvaru): jméno.příjmení@zsmirosov.cz
  • Heslo: heslo žáka do domény zsmirosov (heslo k školnímu počítači).

Pro přístup doporučujeme používat prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge.

Outlook

Pošta je provozována na serverech SITMP. Pro vzdálený přístup adresa: https://mail.zsmirosov.cz

OneDrive

Na cloudovém úložišti OneDrive má každý uživatel k dispozici 1 TB volného prostoru. V Microsoft 365 naleznete úložiště názvem OneDrive.

Word, Excel, PowerPoint, OneNote

Tyto platformy je možné používat v domácím prostředí. Jak v aplikaci Microsoft 365 tak i po instalaci do svých domácích počítačů. Instalace je v rámci licence. Stačí kliknout v Microsoft 365 tlačítko v pravém horním rohu: Instalace aplikací.

Teams

V případě omezení výuky nebo úplného uzavření školy budeme kromě školního informačního systému Škola OnLine používat k distanční či hybridní výuce také platformu Microsoft Teams.

Žáci jednotlivých tříd mají v platformě Microsoft Teams (součást Microsoft 365) zřízený svůj Tým s názvem své třídy do které v tomto školním roce chodí. Žáci 2. stupně mají v rámci Týmu zřízené Kanály v rámci jednotlivých předmětů. Všichni žáci byli seznámeni s přihlášením do platformy.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru