Den dětí

Mezinárodní den dětí se slaví 1. června a má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí.

Tento den se ráno za slunečného počasí sešli žáci 5. A a 5. B, aby připravili dvacet soutěžních stanovišť. Tomu předcházela důkladná příprava, protože vše muselo ,,klapnout“. Od napsání a přípravy soutěží, vytvoření kartiček, nákupu odměn až po zajištění pěkného počasí.

Celé akce se zúčastnily děti z mateřské školky a některé třídy, jejichž učitelé projevili o tuto akci zájem.

Po úvodním nástupu se všichni rozešli na vybraná místa plnit různé disciplíny, mezi které patřily jízda zručnosti na koloběžce či v autíčku, nákup v samoobsluze, skládání puzzle, přenášení vody na lžíci, zapamatování si různých předmětů, skákání v pytli, překážková dráha, Spiderman, indiánské stopy, poznávání rostlin a živočichů a řada dalších zajímavých úkolů.

Za splnění dostali soutěžící balíček s drobnostmi. Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Lavičkové, která nám velmi ochotně pomohla se zajištěním odměn.

A jak se DĚTSKÝ DEN líbil dětem?

,,Mě se Dětský den dost líbil, bylo to hodně propracované.“

,,Bylo to zábavné, ale svítilo na mě slunce. Potom se mi líbilo, že jsme si mohli taky plnit úkoly.“

,,Dětský den se mi velmi líbil, vybrali jsme si krásné počasí. Byla tam spousta dětí.“

,,Stát u stanoviště byla nuda, ale plnit úkoly, byla zábav.“

,, Nejvíce se mi líbila stanoviště, na kterých se dalo užít spousta legrace. Bylo to moc hezké a děkuji, že jsem si to mohl tak dobře užít.“

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru