Třída Sluníčka, je místem prvního setkání dětí s předškolním vzděláváním. Poskytujeme dětem postupnou adaptaci na třídní kolektiv a vítáme přítomnost rodičů při prvních dnech dítěte v MŠ. Třída je plně přizpůsobena věku dětí tak, aby mohlo docházet k maximální možné míře sebeobsluhy, rozvoji schopností a 
Více informací
Třída Včeliček se nachází v přízemí budovy MŠ v nové přístavbě.  Herna naši třídy je vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí a moderním sociálním zařízením. Děti si nejraději hrají v obchůdku, v kuchyňce, v kadeřnictví a nebo v dílně na automechaniky. Ve třídě u stolečků děti nejraději modelují, malují si nebo hrají 
Více informací
Třídní učitelka: Romana Týcová
Více informací
Herna naší třídy  je prakticky celá vybavená novým nábytkem. Děti nejraději napodobují skutečný svět v herních koutcích. Hrají si na  obchod, poštu, kosmetický salon, lékaře nebo v kuchyňce. Ve třídě u stolečků se děti připravují na školní režim. Mohou si zde modelovat, stříhat, malovat, vytrhávat, 
Více informací
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru