VČELIČKY

2-5 let

 • Datum vytvoření

  28. 3. 2021

 • Naposledy aktualizováno

  16. 4. 2022

Třída Včeliček se nachází v přízemí budovy MŠ v nové přístavbě.  Herna naši třídy je vybavena novým nábytkem, interaktivní tabulí a moderním sociálním zařízením. Děti si nejraději hrají v obchůdku, v kuchyňce, v kadeřnictví a nebo v dílně na automechaniky. Ve třídě u stolečků děti nejraději modelují, malují si nebo hrají stolní hry. Hračky jsou dětem volně přístupné a mohou si je libovolně vybírat podle svých potřeb.

Ve třídě vytváříme dětem příjemné prostředí, aby byly v MŠ spokojené a cítily se dobře. Ke každému s dětí přistupujeme individuálně. Děti vedeme k soustředěnosti, vytváření přirozených kamarádských vztahů a k umění řešit konflikty kamarádskou cestou. Našim cílem je, aby všechny děti v kolektivu zažívaly radost z úspěchu, pocit štěstí, uměly překonávat překážky a věděly, že mají kolem sebe někoho, kdo jim rád pomůže.

V tomto roce se zaměřujeme na:

 • zdokonalování sebeobsluhy
 • logopedickou prevenci, rozvoj řečových dovedností a rozvoj slovní zásoby
 • předmatematickou gramotnost
 • zrakové vnímání a sluchové rozlišování
 • rozvoj hrubé a jemné motoriky
 • enviromentální výchovu

Related Classes
Školní aktuality
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru