SLUNÍČKA

2-5 let

 • Datum vytvoření

  16. 4. 2022

 • Naposledy aktualizováno

  16. 4. 2022

Třída Sluníčka, je místem prvního setkání dětí s předškolním vzděláváním. Poskytujeme dětem postupnou adaptaci na třídní kolektiv a vítáme přítomnost rodičů při prvních dnech dítěte v MŠ. Třída je plně přizpůsobena věku dětí tak, aby mohlo docházet k maximální možné míře sebeobsluhy, rozvoji schopností a dovedností podle individuálních potřeb dětí. Dětem vytváříme podmínky k radostnému a spokojenému pobytu v MŠ. Správnou motivací a příkladem jim pomáháme zažít pocit ,, to umím sám,,. Vedeme je nejen k samostatnosti při práci, ale i v myšlení a rozhodování. Snažíme se, aby děti odcházely domů plny zážitků a do Mateřské školy se druhý den těšily.

Klademe důraz na:

 • Celkový rozvoj dítěte – díky propracovanému systému vzdělávacího programu, který je sestaven na základě RVP PV.
 • Zapojení mezi vrstevníky – umožňujeme dětem vytvářet nové sociální vztahy, posilovat sociální role a zapojení se do třídního kolektivu.
 • Různorodost prostředí – nabízíme prostředí, které dává dětem možnost zkoumat, objevovat, tvořit, aniž by se bály, že něco rozbijí, ušpiní, vylijí či poškodí.
 • Podpora samostatnosti – vedeme děti k získání nových dovedností zejména v sebeobsluze (oblékání, obouvání, stolování, hygiena).
 • Pravidelný režim – všechny činnosti provádíme každý den ve stejný čas, což dětem přináší jistotu a klid.

 

Related Classes
Školní aktuality
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru