Výběr dodavatele ICT pro potřeby IROP ZŠ Mirošov

V souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen„zákon“) Vás tímto vyzývám k podání nabídky na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky, zadávané mimo režim zákona pod označením
„Výběr dodavatele ICT zařízení pro potřeby IROP ZŠ Mirošov“

Školní aktuality
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner