Velikonoce v první třídě


Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara, a proto jsme si dne 12. dubna připravili projekt se stejným názvem. Tento den jsme si také náramně užili, protože jsme soutěžili a vypracovávali pracovní listy, které byly věnovány jarní tématice. Třetí vyučovací hodinu patřilo tvorbě nejrůznějších dekorací např. masky, velikonoční kraslice a zdobení velikonočního osení. Na závěr dne jsme vyrazili do přírody, kde jsme hledali čokoládová vajíčka. To nás bavilo úplně nejvíce.

Poklad nalezen
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru