VÁNOČNÍ ATELIÉR 4. TŘÍDY

Každoročně pořádá naše třída vánoční ateliér, díky kterému se do srdce každého z nás vlije
příjemná vánoční atmosféra. V den, kdy se celá třída promění v malou dílnu, vyrábějí žáci
různé vánoční předměty, které si po konci výuky mohou odnést domů. 24. listopadu
2023 vytvořili žáci 4. třídy mnoho krásných výrobků – adventní věnce, vánoční skřítky a vánoční přání.
Velké poděkování patří všem rodičům a prarodičům, kteří žákům pomáhali. Všem rodičům a
prarodičům tedy mockrát děkujeme a doufáme, že příští rok mezi nás opět zavítají.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru