Stará řemesla u Sluníček

Dva týdny plné polytechnických činností čekalo na děti ve třídě Sluníčka. Díky paním učitelkám mohly děti nahlédnout do světa farmáře, truhláře, perníkáře, keramika, ale i pastýře, střihače vlny, pradlen, přadlen a tkalců. Děti se seznamovaly s řemeslem nejen skrze obrázky, příběhy a hry, ale především praktickými činnostmi, které si sami vyzkoušely.
Farmář děti provedl světem zvířat žijících na statku a seznámil je s jejich mláďátky. Dozvěděly se,
čím jsou jim hospodářská zvířata prospěšná a naučil děti stloukat máslo, které všichni i s podmáslím
ochutnaly. Truhlář naučil děti pracovat z pilkou, kladívkem a smirkovým papírem. Děti pracovaly
se dřevem, opracovávaly ho a zručným zatloukáním hřebíků vyrobily z dřevěných koleček zajíce.
Perníkář dětem ukázal krásu voňavého řemesla, kdy si umíchaly těsto, uválely, vykrájely a upečené
perníky ozdobily. Keramik vedl děti k práci s keramickou hlínou, která je u dětí ve velké oblibě.
Trpělivým vedením vznikla pod rukama dětí malá, umělecká díla.
Pastýř, střihač vlny, pradlena, přadlena i tkadlec provedly děti celým procesem tradičního
zpracování vlny. Děti ovce ostříhaly, vlnu vypraly, vyčesaly. Z rouna si pak vytvořily plstěná
srdíčka. Na závěr si mohly vyzkoušet tkaní na dřevěném rámu, na kterém vznikl malý koberec.
Svět starých řemesel, dětem ukázal krásu práce našich předků a otevřel jim nekončící možnosti pro
rozvoj jejich zručnosti a tvořivosti.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru