Projekt MUZIKÁL

Dne 20. ledna se naše třída účastnila výukového programu Muzikál. Jedná se o pohybový program s tanečními prvky.

Žáci si vyzkoušeli několik tanečních stylů (Tabata, výrazový tanec, dynamické cvičení aj.)

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru