Pracovní činnosti – podzimní jablíčka

V hodině pracovních činností jsme se zaměřili na rozvoj jemné motoriky, která je velice důležitá při vývoji dítěte. Koordinace ruka-oko je velice nutná pro všechny manuální činnosti a především nezbytným předpokladem pro zvládnutí čtení a psaní.

Rozvoj jemné motoriky způsobuje snazší uchopení předmětů a především psacího náčiní.

Jemná motorika = motorika ruky a prstů

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru