Lesní pedagog v 1.A

Lesní pedagogika v 1. A a 1. B

Dne 9. listopadu navštívil naši školu lesní pedagog Ing. Pavel Šefl z Kornatic, který nám prostřednictvím zážitku předal spousty nových poznatků o lese. Během jeho výkladu jsme se seznámili s různými druhy zvířat (např. sova pálená, myšice lesní, prase divoké, jelen evropský …).

Při svém výkladu použil pan Šefl vábničky, paroží a kůže, které si děti následně mohly vyzkoušet.

Přednáška nás velice zaujala a těšíme se na jaro, kdy se společně vydáme do lesa.

 Co je to lesní pedagogika?

Lesní pedagogika je environmentální vzdělání o lese, o vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

Smyslem lesní pedagogiky je prohloubit u veřejnosti zájem o les a objasnit význam hospodaření v lese, zlepšení vztahu člověka k lesu a k přírodě obecně, podpora pozitivního vztahu k práci lesníků a podpora zájmu o dřevo jako obnovitelnou surovinu.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru