Mateřská škola slavila Den Země

Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Stanovení termínu tohoto svátku vychází z původních oslav Dnů Země, které se obvykle konaly při oslavách jarní rovnodennosti. Dnes chápeme Den Země jako možnost připomenout si jakým způsobem lidské chování ovlivňuje životní prostředí.

S dětmi jsme si zopakovali a prakticky vyzkoušeli, jak bychom se měli správně chovat v přírodě. Ve třídě jsme si povídali o odpadech. Využitelné odpady, které je možno dále recyklovat jsme s dětmi roztřídili do různobarevných kontejnerů. Při procházkách jsme hledali umístění kontejnerů v obci.

Touto tématikou se budeme s dětmi zabývat celoročně.

Školní aktuality
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner