V hodině pracovních činností jsme se zaměřili na správnou práci s dechem. Cílem dechových cvičení je prohloubení správného vdechu a výdechu při mluvení. Dechová cvičení, stejně jako artikulační, by se mělo provádět formou hry, a proto jsme ho zařadily do hodiny pracovních činností. Nesprávné dýchání 
Více informací
V naší třídě jsme začali projekt, který je zaměřen na rozvoj na rozvoj emoční inteligence, poznávání citů a pocitů dětí, které prožívají, jejich porozumění, i pojmenování, na hledání řešení v daných situacích. Cílem našeho projektu bylo, aby se naučily porozumět svým pocitů ale i druhých. 
Více informací
Dne 23. září vyrazila naše třída do divadla Alfa v Plzni. Představení neslo jméno Detektiv Dudek a děti velice zaujalo.
Více informací
Školní aktuality
WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner