Třídní učitelka 9. A
Aprobace: Český jazyk-Anglický jazyk Email: lenka.silhankova@zsmirosov.cz
Více informací
Třídní učitelka 6. třídy
Aprobace: Český jazyk - Dějepis Email: eva.sobotkova@zsmirosov.cz
Více informací
Třídní učitelka 1.B
Aprobace: Učitelství 1. stupeň Email: radka.dlabalova@zsmirosov.cz
Více informací
Třídní učitelka 8.A, metodik prevence
Aprobace: Matematika - Základy techniky Email: jitka.audesova@zsmirosov.cz
Více informací