Informace pro strávníky:

Po otevření škol v květnu 2020 mohou školní jídelny vařit dotovanou stravu pouze těm dětem, žákům a studentům, kteří se účastní vyučování ve škole. V jídelně se nemohou stravovat děti, které do školy nedochází, tedy např. žáci 2. stupně a středních škol, nebo žáci 1. stupně, jejichž rodiče je vyučují doma. Pro ty připadá v úvahu pouze stravování formou doplňkové činnosti s výdejem přes okénko.

Tento režim potvrzuje i Česká školní inspekce. Náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys portálu Jídelny.cz napsal: „Tím, že jsou žáci doma, nemají nárok na hmotné zabezpečení, jelikož podle § 122 odst. 2 školského zákona se žákům poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole. V tomto případě se tedy obědy pro ně považují za doplňkovou činnost.“

Podle uvedených informací není možné, aby do školní jídelny docházel na oběd žák 2. stupně, který nemá školní vyučování, nebo aby si rodiče vyzvedávali oběd do jídlonosiče pro své dvě děti, z nichž jedno je ve vyučování a druhé je doma.

Stravné pro školní rok 2020/2021

Žáci ZŠ
7 – 10 let 27,-
11 – 14 let 29,-
15 – 18 let 32,-
Svačina 20,-
Cizí strávníci 70,-

Svačiny

Objednávky svačin: týden předem – na další týden přihlašovat nejpozději v pátek.

Možnost přihlášení na celý měsíc.

Platby:

Hotově vždy předem, pokud nebude svačina zaplacena, nebude přihlášena.

Z účtu bude částka za odebrané svačiny odečtena společně s částkou za odebrané obědy zpětně.

Pokud strávník onemocní, svačinu lze odhlásit nejpozději den předem a stravné za svačinu mu bude odečteno při další platbě.

Dokumenty ke stažení

Česká spořitelna – změna platby