Poslední dny před Vánoci

Poslední dny před Vánoci byly báječné. Nejen že jsme zhlédli v plzeňském kině nový velkofilm Avatar, ale také většinu z nás překvapilo, jak máme hudebně nadané spolužačky. Ty nám v rámci besídky předvedly báječné hudební vystoupení, na které jsme s radostí pozvali i žáky ze sousedních tříd, a dokonce i pana ředitele. Děvčata nám předvedla hru na piáno, flétnu a zlatým hřebem byla hra na saxofon. Tímto bychom chtěli poděkovat Haně Bartošové, Lence Hahnové, Elišce Cinertové a Markétě Vavříkové za navození příjemné vánoční atmosféry prostřednictvím hudby.

WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru