Ve dnech 4.-5.10. 2021 v šestých třídách proběhly dny aktivit zaměřených jednak na podporu pozitivního klimatu ve třídě, jednak na navázání vztahu s novými třídními učiteli. V náhodně rozdělených skupinách pracovaly obě třídy společně. Vyráběly indiánské masky, stavěly totemy z lepenkových krabic a řešily problémové úkoly v přírodě. O tom, 
Více informací
WordPress cookie plugin od Real Cookie Banneru