INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: 

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021 
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021 

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021 
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021 

 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021 

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021. 

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy. 

Školní aktuality