DŮLEŽITÉ- SCHŮZKA RODIČŮ (DĚTÍ DOCHÁZEJÍCÍCH I NOVĚ PŘIJATÝCH)

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 2.7. od 15 hodin proběhne schůzka rodičů dětí, které docházejí nebo budou docházet do MŠ Mirošov ve školním roce 2020/21.

Prosíme o Vaši účast, neboť se budou probírat důležité provozní věci.!!!

(tj. schůzka rodičů nově přijatých dětí i dětí stávajících)

Schůzka rodičů dětí nově přijatých- původně svolaná na 26.6.(tento pátek) se ruší

děkujeme za spolupráci.