V hodině pracovních činností jsme se zaměřili na rozvoj jemné motoriky, která je velice důležitá při vývoji dítěte. Koordinace ruka-oko je velice nutná pro všechny manuální činnosti a především nezbytným předpokladem pro zvládnutí čtení a psaní. Rozvoj jemné motoriky způsobuje snazší uchopení předmětů a především 
Více informací
Plavčíci a plavčice, přidržte si čepice! Čeká na nás dlouhá plavba lodí PRVŇÁČEK.
Více informací