Pomůcky do 2. třídy Prosíme rodiče o zakoupení následujících pomůcek nezbytných do 2. třídy. Na výtvarnou výchovu:                                                                   Na tělesnou výchovu: tuhé lepidlo                                                                      – tričko, tepláky, mikina, kraťasy černý lihový fix                                                                – obuv na cvičení – do tělocvičny a ven igelit na lavici                                                                   – míček voskovky                                                                         
Více informací
Dne 25. května se vydala naše třída společně s 1. B na výlet na nedaleký zámek Kozel. Cestu jsme zvolili vlakem a byl to pro nás obrovský zážitek. Kromě vlaku jsme vyzkoušeli jízdu autobusem a mikrobusem. Na konečné zastávce ve Šťáhlavicích jsme překonali přechod přes 
Více informací
V letošním roce se na naší škole uskutečnil 26. ročník tradiční celonárodní veřejné sbírky Ligy proti rakovině, zaměřený na prevenci nádorů děložního čípku a varlat. Zakoupením kytičky s fialovou stužkou tak každý žák naší třídy přispěl k prevenci nádorových onemocnění a zlepšování kvality života onkologických pacientů. 
Více informací
Velikonoce jsou nejvýznamnějšími svátky jara, a proto jsme si dne 12. dubna připravili projekt se stejným názvem. Tento den jsme si také náramně užili, protože jsme soutěžili a vypracovávali pracovní listy, které byly věnovány jarní tématice. Třetí vyučovací hodinu patřilo tvorbě nejrůznějších dekorací např. masky, velikonoční 
Více informací
Dne 28. března, na Den učitelů, se žáci devátých ročníků stali pedagogy. Tento den se ocitli před svými mladšími spolužáky a vyzkoušeli si, jaké je to být učitelem/ učitelkou. Úkol to byl nelehký, protože je celou dobu bedlivě pozorovali jejich kantoři. Deváťáci se ničeho nezalekli 
Více informací